d 07/18/2018 - چهارشنبه 27 تير 1397
Header image

مشاهده اخبار

معاون برنامه ریزی و ICT حراست کل منصوب شد معاون برنامه ریزی و ICT حراست کل منصوب شد (1397/4/17)

جعفر سمیعی در حکمی، روح اله کارگر را به سمت معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات حراست کل منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی حراست کل، با حکم جعفر سمیعی مشاور شهردار و رئیس حراست کل، روح اله کارگر به عنوان «معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات حراست شهرداری تهران» منصوب شد.

در بخشی از حکم کارگر آمده است: انتظار دارد با رعایت سه اصل شرع، قانون و اخلاق نسبت به ایجاد هماهنگی و هم افزایی در مجموعه حراست کل اقدام نموده و با برنامه ریزی دقیق جهت ساماندهی ساختار و تحقق اهداف سازمانی، نهایت سعی و تلاش خود را مبذول نمایید.

گفتنی است روح اله کارگر، مدیریت حراست شرکت بهره برداری مترو و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.

print