d 07/18/2018 - چهارشنبه 27 تير 1397
Header image

مشاهده اخبار

جلسه هم اندیشی با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری، مشاور شهردار و رئیس حراست کل + گزارش تصویری جلسه هم اندیشی با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری، مشاور شهردار و رئیس حراست کل + گزارش تصویری (1397/1/21)

به گزارش روابط عمومی حراست کل، در ابتدای سال نو و نیز تقارن آن با ایام پر فیض و برکت ماه رجب، جلسه هم اندیشی در اداره کل  حراست سازمان فرهنگی هنری برگزار گردید.


در ابتدای این نشست آقای فایض پور ضمن تبریک سال نو و خیر مقدم به آقایان  اوحدی ریاست سازمان وآقای قالیباف رئیس حراست کل، گزارشی از وضعیت سازمان ارائه نمود و نیز اقدامات به عمل آمده و رویکردهای وبرنامه های سال 97 را تشریح نمودند

.همچنین هریک از مدیران حراست مناطق و مراکز سازمان ضمن معرفی خود گزارشی از حوزه مدیریتی وکارهای انجام شده ارائه نمودند.

در ادامه آقای اوحدی رئیس سازمان نیز ضمن تبریک سال نو، سازمان را به عنوان یک خانواده با پتانسیل و امکانات بالا و حراست را به عنوان یک عضو حساس برشمرند و به توصیه ها و نامه های حضرت امیرالمونین علی (ع)  خطاب به مالک اشتر مبنی بر زمامداری امور توام با مدیریت کارآمد و نیز به حدیثی از امام جعفر صادق(ع) مبنی بر حفظ و حرمت و کرامت مومن که بالاتر از خانه خدا و حرمت کعبه است، اشاره نمودند.

در ادامه مشاور شهردار و رئیس  حراست کل ، نیز در خصوص وظایف حراستها و نیز جایگاه والای آنها مبنی بر مشاوری امین برای مدیران ، حراستها را بازوی جمع آوری دستگاههای اطلاعاتی برشمردند.

ایشان عنوان نمودند که از نظر فرهنگی جامعه در معرض آسیب است و اگر فرهنگ سازی نباشد صرفا با کنترل و نظارت نمی توان کاری انجام داد لذا حراستها در سال 97 باید بیشتر به محورهای اصلی بپردازند و وجهه و اقتدار مادی و معنوی خود را تقویت نمایند

ایشان مهم ترین اصل را قانون مند بودن حراستها و نه قانون گذار بودن برشمردند و تاکید کردند گزارشات باید توسط کارشناسان به صورت تحلیلی ارائه گردد.

ایشان در پایان همچنین به تغییر ساختار حراست اشاره نمودند

 

 
 
 
 
print