• جعفر سمیعی مشاور شهردار و رئیس حراست کل: پایبندی به شرع، قانون و اخلاق؛ سه مؤلفه اصلی در کار حراست ها است.
  • مقام معظم رهبری (مدظله): در بین آن کسانی که توانایی کار را دارند، دنبال عنصر تقوا، تعهد و اخلاص بگردید و او را در رأس کار بگذارید.
  • امام علی (ع): همانا پست و مقام برای تو، وسیله آب و نان نیست؛ بلکه امانتی بر گردن تو است.

بازدید شبانه رئیس حراست کل و معاونین از مراکز شهرداری  (1397/7/25)
G50B1303
G50B1303
G50B1307
G50B1307
G50B1308
G50B1308
G50B1310
G50B1310
G50B1312
G50B1312
G50B1316
G50B1316
G50B1324
G50B1324
G50B1326
G50B1326
G50B1327
G50B1327
G50B1329
G50B1329