•     مهدی کرمی: حراست باید یک نهادِ هوشیار و کُنش‌گر باشد
  •   مقام معظم رهبری (مدظله): در بین آن کسانی که توانایی کار را دارند، دنبال عنصر تقوا، تعهد و اخلاص بگردید و او را در رأس کار بگذارید. 
  •    امام علی (ع): همانا پست و مقام برای تو، وسیله آب و نان نیست؛ بلکه امانتی بر گردن توست. 

تکریم و معارفه رئیس اداره جمع آوری اخبار  (1397/7/10)
446303700_340617
446303700_340617
446515240_343886
446515240_343886
446611351_341568
446611351_341568
446611948_340850
446611948_340850