• جعفر سمیعی مشاور شهردار و رئیس حراست کل: پایبندی به شرع، قانون و اخلاق؛ سه مؤلفه اصلی در کار حراست ها است.
  • مقام معظم رهبری (مدظله): در بین آن کسانی که توانایی کار را دارند، دنبال عنصر تقوا، تعهد و اخلاص بگردید و او را در رأس کار بگذارید.
  • امام علی (ع): همانا پست و مقام برای تو، وسیله آب و نان نیست؛ بلکه امانتی بر گردن تو است.

کلاس آموزشی ویژه نیروهای خدمات  (1397/7/7)
IMG_0493
IMG_0493
IMG_0498
IMG_0498
IMG_0503
IMG_0503
IMG_0508
IMG_0508
IMG_0517
IMG_0517
IMG_0525
IMG_0525
IMG_0542
IMG_0542