• جعفر سمیعی مشاور شهردار و رئیس حراست کل: پایبندی به شرع، قانون و اخلاق؛ سه مؤلفه اصلی در کار حراست ها است.
  • مقام معظم رهبری (مدظله): در بین آن کسانی که توانایی کار را دارند، دنبال عنصر تقوا، تعهد و اخلاص بگردید و او را در رأس کار بگذارید.
  • امام علی (ع): همانا پست و مقام برای تو، وسیله آب و نان نیست؛ بلکه امانتی بر گردن تو است.

تکریم و معارفه مدیر حراست شرکت بهره برداری مترو  (1397/7/4)
0H9A6267
0H9A6267
0H9A6271
0H9A6271
0H9A6284
0H9A6284
0H9A6324
0H9A6324
0H9A6370
0H9A6370
0H9A6417
0H9A6417
0H9A6430
0H9A6430
0H9A6449
0H9A6449