• جعفر سمیعی مشاور شهردار و رئیس حراست کل: پایبندی به شرع، قانون و اخلاق؛ سه مؤلفه اصلی در کار حراست ها است.
  • مقام معظم رهبری (مدظله): در بین آن کسانی که توانایی کار را دارند، دنبال عنصر تقوا، تعهد و اخلاص بگردید و او را در رأس کار بگذارید.
  • امام علی (ع): همانا پست و مقام برای تو، وسیله آب و نان نیست؛ بلکه امانتی بر گردن تو است.

مراسم عزاداری سیدالشهداء(ع) با حضور رئیس حراست کل  (1397/7/4)
G50B1236
G50B1236
G50B1239
G50B1239
G50B1252
G50B1252
G50B1256
G50B1256
G50B1257
G50B1257
G50B1263
G50B1263
G50B1268
G50B1268
G50B1277
G50B1277
G50B1278
G50B1278
G50B1287
G50B1287