• جعفر سمیعی مشاور شهردار و رئیس حراست کل: پایبندی به شرع، قانون و اخلاق؛ سه مؤلفه اصلی در کار حراست ها است.
  • مقام معظم رهبری (مدظله): در بین آن کسانی که توانایی کار را دارند، دنبال عنصر تقوا، تعهد و اخلاص بگردید و او را در رأس کار بگذارید.
  • امام علی (ع): همانا پست و مقام برای تو، وسیله آب و نان نیست؛ بلکه امانتی بر گردن تو است.

از سوی رئیس و معاونین حراست کل صورت گرفت: رصد شبانه پایتخت (1397/7/25)
رئیس حراست کل به عنوان شهردار شب به بازدید از اماکن مختلف شهری پرداخت.

به گزارش روابط عمومی حراست کل، جعفر سمیعی – مشاور شهردار و رئیس حراست کل- شبِ گذشته در کسوتِ شهردارِ شب به بازدید از مراکز و اماکن مختلف شهری پرداخت و فعالیت پرسنل خدوم شهرداری را در شیفت شب، نظاره‌گر شد.

ساعت اندکی از هشت گذشت و سمیعی به همراه برخی از معاونان و مدیران دفاتر مرکزی حراست به سوی مرکز کنترل متروی تهران، رهسپار شد. ساختمان مترو در محله‌ی کالج، هنوز بیدار بود. تیمِ شهردارِ شب به طبقه‌ی منفی سه، رصدخانه‌ی مرکزی قطار شهری رسید. تعداد زیادی از کارکنان این شرکت، چشم بر صفحه‌ی نمایشگر دوخته بودند و تحرکاتِ مترویی را زیر نظر داشتند. هر ایستگاه، یک تکنسین داشت که به محض وقوعِ اشکال، مراتب را تلفنی به مسئول ذیربط منتقل می‌کرد تا مرتفع شود و این هوشیاری و بیداری در دلِ شب، ستودنی است.

آرامش در خطوط آهنین برقرار و سمیعی نیز در حال شنیدن توضیحات کارشناسان مانیتورینگ و دیدن فضای درونی و بیرونیِ ایستگاههای مترو بود. وی که پیش از رسیدن به این مرکز، مطلع شده بود در حاشیه شرقی متروی تجریش (خیابان شریعتی) آب گرفتگی و فرو نشستِ زمین رخ داده است با همکاری مسئول نظارتیِ ایستگاه مذکور به مشاهده وضعیت آن مکان پرداخت و تلفنی از اقدامات مسئولین ذیربط، آگاه شد. 

گروه ناظران از مترو خارج شدند تا با ماشین به ایستگاه تجریش بروند. آسمان هم با قطراتی پاک و ناب به بدرقه آمد و تیمِ شهردار شب به سرعت، عازم شمال شهر تهران و محل ریزشِ زمین شده و پس از نیم ساعت به حوالی میدان قدس رسید. ماشین خدمات شهری از دور مشخص و عوامل این معاونت در حال رفع مشکل بودند. توضیحاتی از سوی سمیعی و سایر همراهان به ایشان داده شد تا انجامِ کار به فرجامِ بهتری برسد که با  آمدن خودروی بتن ریز، همگان، مشکل را برطرف شده می‌انگارند.

مقصد بعدی، میدانِ مرکزی میوه و تره‌بار در جنوبِ پایتخت بود. شور و شرارِ فعالیت پرسنل این مرکز، باورِ شب بودن را سخت می‌کرد. دیدار و گفتگوی مشاور شهردار با عوامل حاضر در این میدان، مشاهده فعالیت شبانه روزیِ این مرکز و شنیدن صحبت‌های عوامل شاغل در آنجا جزو اموری بود که در انتهای این شبِ بارانی صورت گرفت.

print