تاریخچه

تاریخچه شکل گیری و تحولات حراست در شهرداری تهران

قبل از انقلاب

پیش از انقلاب اسلامی ایران، واحدی با عنوان «حفاظت» بخش کوچکی از وظایف فعلی حراست را در شهرداری تهران عهده دار بود؛ که از «تعیین صلاحیت افراد» می توان به عنوان مهمترین وظیفه و مأموریت آن نام برد.

پس ازانقلاب؛ تا سال 1362

پس از پیروزی انقلاب در سال 1357، مجموعه هایی نظیر «هیأتهای پاکسازی» و «انجمن اسلامی» هر یک به نوبۀ خود، در راستای سالم سازی محیط اداری و پیشگیری از حضور نیروهای فاقد صلاحیت در شهرداری تهران، فعالیت می کردند. در این میان، واحد حفاظت نیز همچون گذشته در کنار مجموعه های مذکور، با قوانین و شرح وظایف پیشین به کار خود ادامه می داد.

 

راه اندازی حراست در شهرداری تهران

حراست شهرداری تهران از سال 1362راه اندازی و در ابتدا با عنوان «واحد حراست» فعالیت خود را آغاز کرد. تعداد پرسنل شاغل در این واحد محدود بود و حراست، حضور چندانی در مراکز تابعۀ شهرداری نداشت و فعالیت آن بیشتر در ستاد خلاصه می شد. عمده تمرکز این واحد در ابتدای تأسیس، معطوف به تعیین صلاحیت نیروها و حفاظت از اماکن مهم شهرداری بود و بر همین اساس، «حفاظت پرسنلی» و «حفاظت فیزیکی» تنها بخش های حراست را در آن دوران تشکیل می دادند.

ارتقای حراست به «اداره» و «اداره کل»

در سال 1365 واحد حراست به «ادارۀ حراست» ارتقاء یافت و این مجموعه با 80 پست سازمانی به فعالیت خود ادامه داد. در سال 1369 با تبدیل شدن حراست شهرداری تهران به «اداره کل»، تحولی جدی در ساختار و گسترش مأموریت های آن رخ داد و میزان پست‌های سازمانی این مجموعه به 333 پست افزایش یافت.

ساختار سازمانی حراست در زمان فعالیت با عنوان«اداره کل»

پس از ارتقای حراست به اداره کل، حضور این نهاد در مراکز تابعۀ شهرداری گسترش یافت و در اغلب مناطق و سازمان های وابسته، یک نیروی حراستی مستقر شد.

معاونت‌های «مالی و اداری» و «حفاظت پرسنلی» دو معاونت اصلی حراست در آن سال ها بود و در کنار آن، چندین اداره زیر نظر مستقیم مدیرکل حراست فعالیت می کردند؛ که از جمله مهم ترین آنها می توان به ادارات امور مناطق، امور سازمان ها، حفاظت فیزیکی، حفاظت و گزینش، تعقیب و مراقبت و دفتر بررسی و بهره دهی اشاره نمود.

در ادامه، ساختار حراست با تشکیل معاونت هایی تغییر یافت و برخی از ادارات مذکور، ذیل یک معاونت فعالیت کردند.

تشکیل حوزه های صف حراست

در سال 1376 نخستین حوزۀ حراستی در مجموعۀ صف شکل گرفت و «حراست معاونت شهرسازی» تشکیل شد. از سال 1380 به تدریج در سایر معاونت های شهرداری نیز حوزه های حراستی راه اندازی گردید.

تبدیل «اداره کل» به «حراست کل»

از سال 1385 با افزایش پست های سازمانی حراست شهرداری تهران به 600 پست، «اداره کل حراست» به «حراست کل» تغییر نام داد و حضور نمایندگان حراست در مراکز تابعۀ شهرداری، گسترش قابل توجهی یافت. عنوان «حوزه های حراست» در صف، به «دفاتر مرکزی حراست» تغییر کرد و با ادغام و یا تفکیک برخی معاونت های ستادی، این بخش ها به تدریج به شکل کنونی ساماندهی شدند.